Ustawa #NiskiePodatki to między innymi:

  • obniżenie stawki PIT z 17% do 12%,
  • ujednolicenie terminów rocznego rozliczenia PIT,
  • możliwość odliczenia części składek zdrowotnych przez przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej,
  • wyższa #KwotaWolna od podatku (30 tys. zł),
  • wyższy próg podatkowy (120 tys. zł).