14 października Senator Janina Sagatowska wzięła udział w oficjalnym otwarciu sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kłyżowie, gmina Pysznica. Oficjalne otwarcie obiektu miało miejsce w dniu dla przedstawicieli oświaty szczególnie ważnym. Tego dnia świętujemy kolejne rocznice ustanowienia Komisji Edukacji Narodowej, która powstała w 1773 roku z inicjatywy króla Polski, Stanisława Augusta Poniatowskiego. Poświęcenia nowej sali dokonał dziekan dekanatu pysznickiego Krzysztof Guźla. Zaproszeni parlamentarzyści oraz samorządowcy mieli okazję zapoznać się w części artystycznej z repertuarem zaprezentowanym przez uczniów szkoły.