27 listopada w hali widowiskowo-sportowej w Pysznicy odbył się uroczysty finał XIV Międzywojewódzkiego Przeglądu Twórczości Dzieci i Młodzieży "Matka Ziemia" III edycja.

Patronat nad Przeglądem objęła Senator Rzeczpospolitej Polskiej Pani Janina Sagatowska, która zaszczyciła uroczystość swoją obecnością. Świętowanie rozpoczęło się Mszą Świętą w Kościele Parafialnym. Następnie zaproszeni goście zwiedzili pokonkursową wystawę prac plastycznych zorganizowaną w budynku szkoły oraz obejrzeli część artystyczną, którą ubarwiła prezentacja multimedialna i tańce ludowe. Swoim wystąpieniem uczniowie pokazali, że tematyka ekologiczna, tak często poruszana przez Jana Pawła II, jest również bliska ich sercom.

Ciekawym akcentem dopełniającym treści montażu słowno – muzycznego był wielobarwny "ekologiczny pokaz mody" w wykonaniu uczniów klas 0 – I szkoły podstawowej. Po zakończeniu części artystycznej miało miejsce ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Wyzwaniem dla uczestników tegorocznego konkursu stało się hasło "Matka Ziemia".
W pracach plastycznych i literackich młodzi twórcy wyrazili osobiste przemyślenia na temat piękna Matki Ziemi, wpływu szkodliwej działalności człowieka na Planetę Ziemię oraz inicjatyw podejmowanych przez człowieka na rzecz ochrony środowiska naturalnego. W konkursie wzięli udział uczniowie z 40 szkół i 2 przedszkoli z województw: podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego. Napłynęło 295 prac plastycznych i 58 utworów poetyckich. Jury pod przewodnictwem artysty plastyka Józefa Sroki i poety – Ks. dra Mariana Balickiego przyznało 37 nagród i 47 wyróżnień. Nagrodzone prace plastyczne i literackie zostały opublikowane w antologii, którą otrzymali wszyscy laureaci przeglądu oraz zaproszeni goście. Dyrektor Zespołu Szkół w Pysznicy - Pan Władysław Szpunar ogłosił wyniki tegorocznego przeglądu.

Nagrody dla laureatów wręczali: Pani Janina Sagatowska - Senator RP, Pan Tadeusz Bąk - Wójt Gminy Pysznica, Pan Józef Gorczyca - Przewodniczący Rady Gminy oraz Pan Stanisław Paleń - Sekretarz Gminy.