...Serca szlachetne, które nie myślą tylko o sobie, ale o drugim człowieku...

Dnia 3 października 2015r. jubileusz pięciolecia powstania świętował Parafialny Klub Sportowy SAN. Klub sportowy SAN działa przy rozwadowskim klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów. Uroczystości rozpoczęły się w klasztorze ojców Kapucynów w Rozwadowie, uroczystą Mszą Świętą.

Wśród obecnych była Senator Janina Sagatowska, samorządowcy, dyrektorzy szkół oraz sportowcy - zebranych przywitał br. Dariusz Lachowicz. Podczas mszy świętej nastąpiło poświęcenie sztandaru. W imieniu Miasta przekazania dokonał Przewodniczący Rady Miasta - Rafał Weber.

Senator Janina Sagatowska pięknymi słowami oraz gestem wręczenia na rzecz Pana Prezesa pucharu, wyraziła swój zaszczy i honor uczestnictwa w tak podniosłym wydarzeniu.

"...Chciałam w podzięce, w hołdzie za wspaniałą pracę, tyle inicjatyw, dbania o rozwój całościowy człowieka, wręczyć na ręce prezesa puchar z życzeniami kolejnych, owocnych jubileuszy. Życzę wszystkim, żebyśmy się spotykali na kolejnych jubileuszach i żeby ta praca trwała, bo najpiękniej jest trwać w dobrym..."