Pani Senator Janina Sagatowska wzięła udział w uroczystościach rocznicowych podpisania porozumień sierpniowych wraz ze związkowcami z Solidarności. Uroczystość odbyła się przed krzyżem przy Narzędziowni Huty Stalowa Wola.
Podpisanie porozumień w Gdańsku 31 sierpnia 1980 roku między komisją rządową a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym i powstanie Solidarności stało się jednocześnie początkiem przemian 1989 roku: obalenia komunizmu i końca systemu pojałtańskiego. Porozumienie zakończyło trwający dwa tygodnie strajk w Stoczni Gdańskiej.
Senator RP Janina Sagatowska na uroczystościach mówiła: Zawsze jestem tam, gdzie Solidarność. Europa, Niemcy, wszyscy chcą pisać historię na nowo, między innymi o obozach koncentracyjnych. Zapominają kto tak naprawdę otworzył drzwi do wolności Europie. Zapominają, że była to Solidarność!.
Senator wspominała też jak ważna jest solidarność między nami Polakami, że nie powinniśmy dać się dzielić. - Chrońmy tego wielkiego dziedzictwa jakim jest Solidarność - dodała senator.

Po oficjalnej części została odmówiona modlitwa oraz odśpiewano pieśń „Boże coś Polskę”, następnie poszczególne delegacje złożyły kwiaty i wieńce.