Marszałek Senatu Stanisław Karczewski w poniedziałek 5 września powołał 16 członków Polonijnej Rady Konsultacyjnej. Rada składa się z reprezentantów organizacji polonijnych, będzie doradzać Senatowi w sprawach dotyczących Polaków za granicą. We wtorek 6 września w Krynicy Rada zebrała się na obrady po raz pierwszy w których udział wzięła Pani Senator Janina Sagatowska.

"Polonijna Rada Konsultacyjna to organ doradczy przy marszałku Senatu, który powstał po to, by wsłuchać się w głos przedstawicieli Polonii, dyskutować o ich problemach i potrzebach dotyczących takich kwestii jak system nauczania w polskich szkołach" - powiedziała dziennikarzom przed posiedzeniem senator Janina Sagatowska.
Polonijna Rada Konsultacyjna przy Marszałku pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Prezydium Senatu wyznaczającej na najbliższe lata kierunki działań izby na rzecz rodaków w świecie.
Przedstawiciele Polonii z całego świata zgodzili się, że najważniejsze w latach 2017 - 2019 będzie wspieranie edukacji polskiej poza granicami, promocja Polski oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego, wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania, wspieranie mediów polonijnych i polonijnej infrastruktury. Dyskusję wywołała kwestia pomocy charytatywnej. Ostatecznie jednak Rada zgodziła się na pomaganie najbardziej potrzebującym środowiskom naszych rodaków na świecie. "Chcemy w szczególności zwrócić uwagę na oświatę i kulturę. Chcemy się wspólnie zastanowić, jak pielęgnować kulturę wśród Polaków za granicą i jak nauczać języka polskiego, by to służyło im tam, w krajach, w których mieszkają" - mówiła senator Sagatowska.

Członkowie Rady, w trakcie dyskusji, wskazywali na konieczność większego angażowania Polonii do ochrony wizerunku Polski na świecie, odkłamywania polskiej historii. Mówili o potrzebie promocji nie tylko polskiej kultury poza granicami, ale także o promocji kultury polonijnej i o konieczności poprawy wizerunku Polonii w Polsce.

Do zadań Rady należy wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla Polonii i Polaków za granicą oraz na temat kierunków działań izby na rzecz rodaków w świecie.